Ze staat in het licht

..

Ze staat in het licht.
Ik kijk naar haar.
Naar haar straling en wind.
Wat ze dringend vindt.
Haar vurig pleidooi.
Wat is ze mooi.
..

Ze spreekt met haar ziel.
Ik luister naar haar.
Naar haar geloof en strijd.
Minachting voor hopeloosheid.
Een onweerstaanbare kracht.
Genuanceerdheid is haar macht.
..

Ze valt onontkoombaar graag stil.
Beschouwend neemt ze mij mee.
Haar wereldbeeld is hoop en overwinnen.
Ze verwoord dat in rakende zinnen.
Haar grootste noden werden troeven.
Dat heeft zij mij ontegenzeglijk laten proeven.
..