Zowaar

Je valt uit de lucht

als zonlicht

als dauw

Zo’n vrouw

die niet gauw

veroverd

kan worden

Je komt onverwachts

als bliksem

als  vuur

Zo’n vrouw

die heel puur

woorden

tot ervaring maakt

Zien wij elkaar

horen wij

onder woorden

begrijpen wij

momenten

die stoorden

en bekoorden

Zul jij het boek

dat ik ben

met alle delen

grondig lezen?

Niet slechts de kaft

maar elke letter

die uit mijn ziel komt

uit mijn sensitief wezen?