De volheid van Ruimte

Ik hoef niets meer te vinden

niets meer te zoeken

Het is er al

als ik in de stilte ben

bij het water

Er is dan volheid

in de oneindigheid van alles

Wat moeiteloos komt verwelkom ik

wat vanzelf verdwijnt laat ik gaan

Het licht van de harmonie

schijnt door m’n ogen

Wie weet dat jouw ogen

dat licht zacht weerkaatsen

als onze ogen elkaar moeiteloos vinden

zonder te zoeken

niets meer te verlangen

natuurlijke resonantie

zal ons verbinden