Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid

De fascinatie voor ontwikkelingsprocessen van de mens heb ik altijd gehad. Vandaar mijn psychologiestudies en het hulpverlenerswerk dat ik lang heb gedaan. Maar ook de keerzijde van die fascinatie heb ik geregeld leren kennen. In privéleven zijn er ook nadelen aan verbonden. De sterke of ontwikkelde vrouw kan aantrekkelijk zijn voor mensen die behoefte hebben aan steun, inspiratie of iemand die ze op sleeptouw neemt of iets voor ze in gang zet. Die gedachte is menselijk maar ligt vaker ver af van gelijkwaardige contacten. Het worden dan nutcontacten: voornamelijk gericht op het nut wat je voor iemand hebt en zolang de ander wordt voorzien in de behoefte, zal het contact blijven bestaan. Zodra de behoefte is vervuld of het doel is bereikt, vervalt het contact. Ik heb er de nodige ervaring in opgedaan in mijn jongere jaren. In die tijd was ik mij niet bewust van het nutcontact wat ik voor de ander bleek te zijn. In professionele context was dat prima, er stond een vergoeding tegenover en ook professioneel bijleren. Privé viel een contact plots weg zodra het doel bereikt was. Mijn naïviteit bleek nogal aanwezig. Ik was al vroeg een initiator en inspirator en werd daar zeer bedreven in. Dat ik regelmatig werd benaderd door anderen om iets in gang te zetten begreep ik. Echter dat ik daardoor zelf niet aan bod kwam ontging me lang, tot ik de dynamiek doorkreeg. Dat was een gezond kantelpunt dat de weg vrijmaakte voor alertheid en de noodzaak en behoefte om gelijkwaardige contacten en relaties aan te gaan. Die dynamiek van gever, kartrekker en initiator kende ik natuurlijk uit mijn vroegste kinderjaren. Ik leerde al zeer vroeg om alles uit mijzelf te moeten halen. Dan kun je anderen ook veel geven. Dat trekt ook halers aan. Het wordt een valkuil, indien de verhoudingen scheef groeien. Er was teveel scheefgroei en dat laat ik tegenwoordig niet meer gebeuren.

Tegenwoordig word ik nog wel eens benaderd, zij het minder dan vroeger omdat mijn energie kritischer en kieskeuriger is geworden, maar ook romantische of seksuele verzoeken komen wel eens voorbij. Niets menselijks is mij vreemd, echter het blijft verbazingwekkend dat mensen nogal eens een nauw bewustzijn hebben, waardoor ze geen enkel moment stilstaan bij wie ik ben en of dat voor mij überhaupt interessant is. Ik ben zeer uitgesproken en helder in mijn zienswijze en levensvisie, en steek die niet onder stoelen of banken, dus indien je je daarin verdiept, kun je een duidelijk idee krijgen over waar ik vandaan kom, hoe ik in het leven sta. Mijn boeken getuigen daarvan, maar ook mijn gedichten, publicaties en muziek. Dat ik hou van boeiend, interessant, schoonheid, intelligentie, ontwikkeld, vrijheid, licht, avontuur en gelijkwaardigheid, heeft niet slechts met levensvisie en ontwikkeling te maken, maar verplaatst zich tevens naar contacten, vriendschappen en ook naar het gebied van de liefde. Voor mensen die dat aanmatigend vinden klinken, kan ik slechts zeggen dat de waarde en schoonheid van het Leven dat meer dan verdient.

Dat mensen overeenkomstig hun persoonlijk niveau van bewustzijn en emotionele rijpheid en intelligentie denken en handelen, begrijp ik. Dat is geen waardeoordeel maar heeft wel invloed op de slagingskans om tot gelijkwaardigheid te komen. Dat dit niet vanuit ijdelheid of arrogantie is bedoeld, moge duidelijk zijn. Het is wonderschoon als die diepgaande elementen resoneren met een ander. Iets dat een zeldzaamheid is, maar meteen herkend wordt zodra het ontstaat. En is het niet zo dat we allemaal werkelijk gehoord, gezien en begrepen willen worden? Dat groei vraagt om uitdagingen, grenzen verleggen en nieuwe ervaringen opdoen, kan niet ontkend worden. Dat is iets dat ik als kind al wist. Als volwassene hou ik mij er zeer nauwlettend mee bezig, met groei. Elk moment, elke gelegenheid die voorbij komt, waardoor ik zou kunnen groeien als mens, pak ik aan en omarm ik. Dat betekent vooral VOORUIT leven, en niet achteruit stappen. Vanuit dat vooruit leven neem ik soms bewust afstand van wat stagnatie zou opleveren. Vandaar dat ik ook met enige regelmaat kies voor nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven, nieuwe omgevingen, nieuwe kansen, nieuwe contacten, nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen. Die creëer ik ook vaak zelf. Door te schrijven, door oproepen, door uit te reiken, door te lezen, door te onderzoeken, door te studeren, door moedig te zijn.

Van gelijke waarde is wat gelijkwaardigheid betekent. Doortrekkend zou dat betekenen dat er gelijke inbreng is, dat er wederkerigheid is, dat de waarde (ring) voor elkaar gelijk is, dat er een vergelijkbaar denkniveau is, dat de ontwikkeling gelijk oploopt, dat er balans is in geven en ontvangen. Gelijkwaardigheid is wat mij betreft voorwaarde om in intermenselijke relaties te kunnen groeien en vooral inspirerend voor elkaar te kunnen zijn. Een beetje als het zonlicht dat naar binnen schijnt en de ruimte verlicht en verwarmt tegelijk. Stel dat we dat voor elkaar kunnen betekenen? Zou dat niet waanzinnig zijn?

Ik hoop op een grote toename van gelijkwaardigheid in veel opzichten!