Woest ontwakend verlangen

Van een afstand de wereld en mensen aan- of beschouwen, betekent dat we er niet echt betrokken bij zijn of middenin staan, misschien zijn we het contact met ons lijf en ons gevoel geleidelijk kwijtgeraakt. Natuurlijk gebeurt dat niet zomaar, er gaan vaak trauma’s of pijnlijke ervaringen aan vooraf. We hebben intermenselijk contact nodig om gespiegeld, gecorrigeerd of geïnspireerd te worden. We kunnen wel stoer beweren anderen niet nodig te hebben, maar dat is soms de stem van teleurstelling en argwaan die spreekt. We ontdekken onszelf steeds meer in de interactie met anderen.

Ik geloof dat zelf bewegen naar anderen toe, een manier is om dat interactief proces op gang te brengen. Als kind begon ik daar al mee. Mijn geschiedenis was toen de noodzaak waarom ik dat deed, dat zette ik voort in mijn pubertijd en jong volwassenheid. Ik wilde mij zó graag verbinden. Door veelvuldige ervaringen, zowel in vriendschappen, avonturen en liefdesrelaties, veranderde ik stap voor stap de kwantiteit en kwaliteit met betrekking tot mij verbinden met anderen. Tegenwoordig ben ik sociaal selectief, hecht ik veel waarde aan de kwaliteit, wederkerigheid en inspiratie van contacten en durf ik afstand te houden en afscheid te nemen als het lang scheef groeit en de klik langzaam verdwijnt of überhaupt niet (meer) aanwezig is. Overigens betekent dat niet dat vriendschappen en relaties die voorbij zijn gegaan hun waarde hebben verloren. Integendeel, ze waren erg belangrijk en ik draag ze dankbaar mee in mijn hart. Maar we zijn op een natuurlijke wijze uit elkaar gegroeid en andere wegen op gegaan. Ontmoeten en afscheid nemen hoort ook bij het leven.

Woest ontwakend verlangen raakt een andere laag in ons aan en komt diep binnen als er iets gebeurt in ons lijf en ons hart dat ontegenzeglijk gevoeld wil worden en misschien lang niet gevoeld werd of een nieuw gevoel en dus compleet nieuwe ervaring voor ons wordt. Soms is het een chemische reactie tussen twee mensen, door hun ontmoeting gebeurt er iets in hen dat hen beiden voor dat moment veranderd. We zien dat op een oppervlakkig niveau tijdens verliefdheid gebeuren, vaak is dit slechts van tijdelijke aard. Indien de chemische reactie echter veel dieper gaat dan enkel een fysieke aantrekking en hormonale respons, dus ook op intellectueel en emotioneel niveau, dan zal de verandering werkelijke impact hebben op iemands leven en gevoelswereld. Beiden zijn daarna niet meer dezelfde mens en soms heeft dat grote gevolgen voor de keuzes die iemand maakt en de veranderingen die er in de buitenwereld ook plaatsvinden.

Soms zijn we ingedut, weinig vitaal, verveeld, twijfelen we of dit het nou is en missen wij van alles als we het woest ontwakend verlangen al lang niet meer voelen. Natuurlijk moet er gelegenheid zijn om tot dat woest ontwakend verlangen te komen. In langdurige relaties is afstand, ruimte en fysieke onbereikbaarheid een optie om het tot leven te wekken of één van beide wordt verliefd op een ander en plots wordt de vanzelfsprekendheid ruw wakker geschut dat er werk aan de winkel is om de ander weer terug te veroveren, iets dat we waren vergeten omdat we dachten de schaapjes op het droge te hebben. In vrijgezelle levens is beschikbaarheid van interessante en aantrekkelijke personen kunnen ontmoeten een optie, hoewel dat met de supermarkt van online dating-apps geen enkele garantie is en de oppervlakkigheid daar het handelsmerk is. Dus we zullen dieper moeten kijken en gaan. Specifieke clubjes met een serieuzer karakter, via vrienden of tijdens verjaardagen en bruiloften, indien ons woest ontwakend verlangen echt aangewakkerd wil worden, dan zullen we oppervlakkigheid vaarwel moeten zeggen.

Maar niet alleen de oppervlakkigheid moeten we buiten de deur houden, ons eigen brein zal open moeten staan voor impulsen, reacties en mogelijkheden en onze verbeelding moet geactiveerd kunnen worden, en dat vraagt openheid en toegankelijkheid van ons. Zonder kwetsbaarheid toelaten is er géén opening om het woest ontwakend verlangen te kunnen gaan voelen. Er moet iets in ons willen uitreiken, nieuwsgierig zijn, we moeten uitgedaagd willen worden en we zullen risico’s moeten willen nemen om die diepere laag in ons te laten aanraken door een ander, er zal iets open moeten gaan in onszelf om die opening voelbaar en zichtbaar te maken voor een ander. Toch vraagt het woest ontwakend verlangen meer dan de mogelijkheid om iemand te ontmoeten en de openheid en verbeelding om het te laten gebeuren: er zal een resonerende frequentie moeten zijn die zowel met ons intellect, onze emotionele wereld en met ons fysiek lichaam te maken heeft. Vandaar dat de rationele wetenschap, die uitgaat van meten en feiten, niets kan uitrichten en de plank vaak misslaat, want de mens is complex in de zin van steeds bewegende emoties, gedachten en wensen, geen vaststaand pakketje van onveranderlijke ingrediënten. Vandaar dat materiële lijstjes en interesse opsommingen niet doorslaggevend zijn in het tot stand brengen van voedende en interessante interacties tussen geliefden die naar elkaar gaan verlangen en naar elkaar blijven verlangen. Economische regelingen zijn al lang niet meer de standaard in ons liefdesleven. Mensen die daar noodgedwongen tot veroordeeld zijn, betalen daar vaak een hoge prijs voor. Ook keuzes die door angst worden bepaalt en niet door vrijheid en verlangen hebben hun weerslag op ons gevoelsleven.

Het is bijna acht jaar geleden dat ik in de liefde een woest ontwakend verlangen ervoer. Ik voel dat het sluimerend verlangen om het weer te ervaren groeit, dat mijn brein ermee bezig is en mijn hart steeds verder openstaat om het woest ontwakend verlangen een kans te geven. Hoewel een rijk leven op velerlei manieren ingevuld kan worden, ik mijzelf gelukkig maak, vraagt het leven mij, juist door de interactie met mensen, om nieuwsgierig te blijven en liefde te vermenigvuldigen door het te delen en het vurige en hartstochtelijke wat zeker bij mij hoort, niet enkel te bewaren voor in mijn boeken en muziek. Soms is er slechts één mens nodig, die een lichtbundeltje met opmerkelijke energie met zich meedraagt, waar ik plots door bevangen en geraakt wordt en er iets wonderbaarlijks woests loskomt. Het mag gebeuren universum :-).